John Foster
| MURALS ▾
Mural: Shearing 1972-1973, size 20m x 2.3m   |   Prints
<   O   >